PENDAHULUAN
Manual permohonan lesen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada semua pihak yang berkenaan dalam memahami Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005 berkaitan dengan urusan pelesenan MPOB. Dengan adanya buku panduan ini, semua pihak yang berkenaan akan lebih memahami dan dapat mengikuti tatacara yang telah ditetapkan bagi melancarkan permohonan dan pengeluaran lesen. Diharapkan buku panduan ini dapat memberi maklumat yang berguna bagi memudahkan sesiapa yang ingin berurusan berkenaan pelesenan sebagaimana yang diperuntukan di bawah Peraturan 5, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005.

Unit Pelesenan Bahagian Pelesenan & Penguatkuaaan Lembaga Minyak Sawit Malaysia

atas

1.Aktiviti yang dilesenkan di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005 atau singkatan PPLMSM(P)2005.

  • a. Menghasilkan bahan tanaman kelapa sawit
  • b. Menjual dan mengalih bahan tanaman kelapa sawit, buah kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit, asid lemak sawit atau oleokimia sawit
  • c. Membeli buah kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit atau asid lemak sawit;
  • d. Menyimpan bahan tanaman kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit, bungkil isirung sawit, asid lemak sawit atau oleokimia sawit
  • e. Memulakan pembinaan kilang buah kelapa sawit
  • f. Mengilang buah kelapa sawit;
  • g. Memulakan pembinaan kemudahan simpanan pukal bagi keluaran kelapa sawit
  • h. Mengukur atau menguji bahan tanaman kelapa sawit, buah kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit, bungkil isirung sawit, asid lemak sawit atau oleokimia sawit
  • i. Mengeksport atau mengimport bahan tanaman kelapa sawit, buah kelapa sawit, minyak sawit, isirung sawit, bungkil isirung sawit, asid lemak sawit atau oleokimia sawit


atas

2.SENARAI KUMPULAN AKTIVITI YANG DILESEN Peraturan 4(2) PPLMSM(P)2005, BAHAGIAN II JADUAL KEEMPAT

KOD AKTIVITI DILESEN
01 Menghasil
02 Menjual dan Mengalih
03 Membeli dan Mengalih
04 Menyimpan
05 Memulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan Pukal
06 Mengilang Buah Kelapa Sawit
07 Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit
08 Mengukur
09 Menguji
10 Mengeksport
11 Mengimport
12 Mengalih



atas

3.SENARAI KELAS KELUARAN KELAPA SAWIT Peraturan4(1), PPLMSM(P)2005, BAHAGIAN I JADUAL KEEMPAT

KOD KELAS KELUARAN KELAPA SAWIT SINGKATAN
10 Buah Kelapa Sawit FFB
20 isirung Sawit PK
30 Asid Lemak Sawit PFA
40 Oleokimia Sawit PCM
50 Bungkil isirung Sawit PKC
60 Bahan Tanaman Kelapa Sawit OPPM
61 Biji Benih Kelapa Sawit SDS
62 Anak Benih Kelapa Sawit SLG
63 Anak Benih Kelapa Sawit daripada Biji Benih Kelapa Sawit SLGBIJI
64 Anak Benih Kelapa Sawit daripada Tumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa Sawit SLGTISU
65 Tumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa sawit PFOPT
70 Minyak Sawit PO
71 Minyak Sawit Mentah CPO
72 Minyak Sawit Yang Diproses PPO
73 Minyak isirung Sawit Mentah CPKO
74 Minyak isirung Sawit Yang Diproses PPKO
75 Minyak Sawit Keladak SPO


atas

4.SENARAI AKTIVITI DAN KELUARAN KELAPA SAWIT YANG DILESEN DI BAWAH PERATURAN 5 DAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 6, PPLMSM(P) 2005
PERATURAN AKTIVITI DAN KELAS KELUARAN KELAPA SAWIT PENGECUALIAN (Dibawah Per 6, PPLMSM(P))
Per 5(1)(a) Menghasil OPPM (SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT) Per 6(a) - membeli, menjual, mengalih atau menyimpan PPO dalam bentuk bungkusan tidak melebihi 25kg berat bersih.
Per 6(b) - jika orang itu mengalih OPPM, FFB, PK, PO, PFA atau PCM bagi pihak atau untuk seseorang yang dilesenkan untuk mengalih.
Per 5(1)(b) Menjual atau Mengalih OPPM (SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT), FFB, PO (CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO), PK, PFA atau PCM
Per 5(1)(c) Membeli FFB, PO (CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO), PK atau PFA
Per 5(1)(d) Menyimpan OPPM (SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT), PO (CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO), PK, PKC, PFA atau PCM Per 6(d) - menyimpan atau mengalih anak benih kelapa sawit untuk tanaman sendiri.
Per 6(e) -menyimpan PKC bagi makanan binatang ternakannya.
Per 6(g) -menyimpan PCM bagi kegunaan sendiri dan bukan bagi maksud menjual kepada mana-mana orang
Per 5(1)(e) Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit   -
Per 5(1)(f) Mengilang Buah Kelapa Sawit   -
Per 5(1)(g) Memulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan Pukal Per 6(c) -apabila jumlah keupayaan tidak melebihi 10,000 metrik tan.
Per 5(1)(h) Mengukur atau Menguji OPPM (SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT), FFB, PO (CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO), PK, PKC, PFA atau PCM Per 6(f) -menguji apa-apa keluaran kelapa sawit selain daripada maksud komersil.
Per 5(1)(i) Mengeksport atau Mengimport OPPM (SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT), FFB, PO (CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO), PK, PKC, PFA atau PCM   -


atas

5.Fi Lesen
BIL KATEGORI
PERATURAN 4 (JADUAL KEEMPAT) DAN PERATURAN 31 (JADUAL KELIMA) PPLMSM (P) 2005
AKTIVITI DAN KELAS KELUARAN KELAPA SAWIT FI (RM)
1. Kilang Pelumat isirung Sawit (CF) a. Menjual dan mengalih CPKO, PK
b. Membeli dan mengalih CPKO, PK
c. Menyimpan CPKO, PK, PKC
JUMLAH:
200.00
200.00
300.00
700.00
2. Kilang Oleokimia Sawit (CM) a. Menjual dan mengalih PCM
b. Membeli dan mengalih CPO,CPKO, PPO, PPKO, PFA
c. Menyimpan CPO, CPKO, PPO, PPKO, PFA, PCM
JUMLAH
100.00
500.00
600.00
1,200.00
3. Peniaga Asid Lemak Sawit (DA) a. Menjual dan mengalih PFA
b. Membeli dan mengalih PFA
c. Menyimpan PFA
JUMLAH
100.00
100.00
100.00
300.00
4. Peniaga Buah Kelapa Sawit (DF) a. Menjual dan mengalih FFB
b. Membeli dan mengalih FFB
JUMLAH
100.00
100.00
200.00
5. Peniaga isirung Sawit (DK) a. Menjual dan mengalih PK
b. Membeli dan mengalih PK
c. Menyimpan PK
JUMLAH
100.00
100.00
100.00
300.00
6. Peniaga Minyak Sawit (DL) a. Menjual dan mengalih CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
b. Membeli dan mengalih CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
c. Menyimpan CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
JUMLAH
500.00
500.00
500.00
1,500.00
7. Peniaga Oleokimia Sawit (DM) a. Menjual dan mengalih PCM
b. Menyimpan PCM
JUMLAH
100.00
100.00
200.00
8. Peniaga Biji Benih Kelapa Sawit dan Anak Benih Kelapa Sawit (DN) a. Menjual dan mengalih SDS, SLGBIJI
b. Menyimpan SDS, SLGBIJI
JUMLAH
200.00
200.00
400.00
9. Peniaga Tumbuh-Tumbuhan dari Tisu Sawit (DT) a. Menjual dan mengalih PFOPT
b. Menyimpan PFOPT
JUMLAH
100.00
100.00
200.00
10. Estet (ET) a.Menjual dan mengalih FFB 100.00
11. Memulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan Pukal (KB) a.Memulakan pembinaan kemudahan simpanan pukal. 500.00
12. Kemudahan Simpanan Pukal (KS) a.Menyimpan PFA, PCM, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO 700.00
13. Makmal (LB) a.Menguji FFB, PK, PFA, PCM, PKC, SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO 1,400.00
14. Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit (MB) a.Memulakan pembinaan kilang buah kelapa sawit. 500.00
15. Kilang Buah Kelapa Sawit (MF) a. Menjual dan mengalih FFB, CPO, PK, SPO
a. Membeli dan mengalih FFB, CPO, PK
c. Menyimpan CPO, PK, SPO
d. Mengilang FFB
JUMLAH
400.00
300.00
300.00
500.00
1,500.00
16. Tapak Semaian (NN) a. Menghasilkan SLGBIJI, SLGTISU
b. Menjual dan mengalih SLGBIJI, SLGTISU
c. Menyimpan SDS, PFOPT, SLGBIJI, SLGTISU
JUMLAH
200.00
200.00
400.00
800.00
17. Penghasil Biji Benih Kelapa Sawit (NS) a.Menghasilkan SDS
b.Menjual dan mengalih SDS
c.Menyimpan SDS
JUMLAH
100.00
100.00
100.00
300.00
18. Penghasil Tumbuh-Tumbuhan daripada Tisu Kelapa Sawit (NT) a.Menghasilkan PFOPT
b. Menjual dan mengalih PFOPT
c. Menyimpan PFOPT
JUMLAH
100.00
100.00
100.00
300.00
19. Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM) h.Mengimport FFB, PK, PFA, PCM, PKC, SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
1,400.00

20. Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit (PX) a.Mengeksport FFB, PK, PFA, PCM, PKC, SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
1,400.00

21. Kilang Penapis (RF) a.Menjual dan mengalih PPO, PFA, PCM
b.Membeli dan mengalih CPO, CPKO, PFA
c.Menyimpan CPO, CPKO, PPO, PFA, PCM
JUMLAH
300.00
300.00
500.00
1,100.00
22. Kebun Kecil (SH) a. Menjual dan mengalih FFB
Percuma

23. Pengukuran Keluaran Kelapa Sawit (UK) a. Mengukur FFB, PK, PFA, PCM, PKC, SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
1,400.00

24. Mengangkut Minyak Sawit (TL) a. Mengalih CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
500.00



atas

6.SENARAI KATEGORI LESEN

KOD KATEGORI SINGKATAN
01 KEBUN KECIL SH
02 ESTET ET
03 PENIAGA PELBAGAI AKTIVITI DX
04 KILANG BUAH KELAPA SAWIT MF
05 KILANG PELUMAT ISIRUNG SAWIT CF
06 KILANG PENAPIS RF
07 KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL KS
08 PENGUKURAN KELUARAN KELAPA SAWIT UK
09 MAKMAL LB
11 TAPAK SEMAIAN NN
12 PENIAGA ASID LEMAK SAWIT DA
13 PENGEKSPORT KELUARAN KELAPA SAWIT PX
14 PENGIMPORT KELUARAN KELAPA SAWIT PM
15 PENIAGA BUAH KELAPA SAWIT DF
16 PENIAGA ISIRUNG SAWIT DK
17 PENIAGA MINYAK SAWIT DL
18 PENIAGA OLEOKIMIA SAWIT DM
19 PENIAGA BIJI BENIH KELAPA SAWIT DAN ANAK BENIH KELAPA SAWIT (DN) DN
20 PENIAGA TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT DT
21 PENGHASIL BIJI BENIH KELAPA SAWIT NS
22 PENGHASIL TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT NT
23 MEMULAKAN PEMBINAAN KILANG BUAH KELAPA SAWIT MB
24 MEMULAKAN PEMBINAAN KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL KB
25 KILANG OLEOKIMIA SAWIT CM
26 MENGANGKUT MINYAK SAWIT TL

atas

7.SENARAI KATEGORI SYARAT LESEN PERATURAN 11, PPLMSM(P) 2005, JADUAL KETUJUH

KOD KATEGORI SINGKATAN
01 KILANG PELUMAT ISIRUNG SAWIT CF
02 KILANG OLEOKIMIA SAWIT CM
03 PENIAGA ASID LEMAK SAWIT DA
04 PENIAGA BUAH KELAPA SAWIT DF
05 PENIAGA ISIRUNG SAWIT DK
06 PENIAGA MINYAK SAWIT DL
07 PENIAGA OLEOKIMIA SAWIT DM
08 PENIAGA BIJI BENIH KELAPA SAWIT DAN ANAK BENIH KELAPA SAWIT (DN) DN
09 PENIAGA TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT DT
10 ESTET ET
11 MEMULAKAN PEMBINAAN KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL KB
12 KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL KS
13 MAKMAL LB
14 MEMULAKAN PEMBINAAN KILANG BUAH KELAPA SAWIT MB
15 KILANG BUAH KELAPA SAWIT MF
16 TAPAK SEMAIAN NN
17 PENGHASIL BIJI BENIH KELAPA SAWIT NS
18 PENGHASIL TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT NT
19 PENGIMPORT KELUARAN KELAPA SAWIT PM
20 PENGEKSPORT KELUARAN KELAPA SAWIT PX
21 KILANG PENAPIS RF
22 KEBUN KECIL SH
23 PENGUKURAN KELUARAN KELAPA SAWIT UK
24 MENGANGKUT MINYAK SAWIT TL

atas

8.SENARAI BORANG PERMOHONAN LESEN BARU
Bil Kategori Lesen Senarai Borang
1. Kilang Pelumat isirung Sawit (CF) MPOB(EL) CF1
2. Kilang Oleokimia Sawit (CM) MPOB(EL) CM1
3. Peniaga Asid Lemak Sawit (DA) MPOB(EL) DA1
4. Peniaga Buah Kelapa Sawit (DF) MPOB(EL) DF1
5. Peniaga isirung Sawit (DK) MPOB(EL) DK1
6. Peniaga Minyak Sawit (DL) MPOB(EL) DL1
7. Peniaga Oleokimia Sawit (DM) MPOB(EL) DM1
8. Peniaga Biji Benih Kelapa Sawit dan Anak Benih Kelapa Sawit (DN) MPOB(EL) DN1
9. Peniaga Tumbuh-Tumbuhan dari Tisu Sawit (DT) MPOB(EL) DT1
10. Estet (ET) MPOB(EL) ET1
11. Memulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan Pukal (KB) MPOB(EL) KB1
12. Kemudahan Simpanan Pukal (KS) MPOB(EL) KS1
13. Makmal (LB) MPOB(EL) LB1
14. Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit (MB) MPOB(EL) MB1
15. Kilang Buah Kelapa Sawit (MF) MPOB(EL) MF1
16. Tapak Semaian (NN) MPOB(EL) NN1
17. Penghasil Biji Benih Kelapa Sawit (NS) MPOB(EL) NS1
18. Penghasil Tumbuh-Tumbuhan daripada Tisu Kelapa Sawit (NT) MPOB(EL) NT1
19. Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM) MPOB(EL) PM1
20. Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit (PX) MPOB(EL) PX1
21. Kilang Penapis (RF) MPOB(EL) RF1
22. Kebun Kecil (SH) MPOB(EL) SH1
23. Pengukuran Keluaran Kelapa Sawit (UK) MPOB(EL) UK1
24. Mengangkut Minyak Sawit (TL) MPOB(EL) TL1

atas

9.SENARAI BORANG PERMOHONAN PEMBAHARUAN LESEN
1. Kilang Pelumat isirung Sawit (CF) MPOB(EL)CF2
2. Kilang Oleokimia Sawit (CM) MPOB(EL)CM2
3. Peniaga Asid Lemak Sawit (DA) MPOB(EL) DA2
4. Peniaga Buah Kelapa Sawit (DF) MPOB(EL) DF2
5. Peniaga isirung Sawit (DK) MPOB(EL) DK2
6. Peniaga Minyak Sawit (DL) MPOB(EL) DL2
7. Peniaga Oleokimia Sawit (DM) MPOB(EL) DM2
8. Peniaga Biji Benih Kelapa Sawit dan Anak Benih Kelapa Sawit (DN) MPOB(EL) DN2
9. Peniaga Tumbuh-Tumbuhan dari Tisu Sawit (DT) MPOB(EL) DT2
10. Estet (ET) MPOB(EL) ET2
11. Memulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan Pukal (KB) MPOB(EL) KB2
12. Kemudahan Simpanan Pukal (KS) MPOB(EL) KS2
13. Makmal (LB) MPOB(EL) LB2
14. Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit (MB) MPOB(EL) MB2
15. Kilang Buah Kelapa Sawit (MF) MPOB(EL) MF2
16. Tapak Semaian (NN) MPOB(EL) NN2
17. Penghasil Biji Benih Kelapa Sawit (NS) MPOB(EL) NS2
18. Penghasil Tumbuh-Tumbuhan daripada Tisu Kelapa Sawit (NT) MPOB(EL) NT2
19. Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM) MPOB(EL) PM2
20. Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit (PX) MPOB(EL) PX2
21. Kilang Penapis (RF) MPOB(EL) RF2
22. Kebun Kecil (SH) MPOB(EL) SH2
23. Pengukuran Keluaran Kelapa Sawit (UK) MPOB(EL) UK2
24. Mengangkut Minyak Sawit (TL) MPOB(EL) TL2

atas

10.Kriteria Am Bagi permohonan lesen.

Pendaftaran Perniagaan Atau Syarikat


 

 

 

 



Satu Salinan Kad Pengenalan Terbaru
Salinan Borang D - Sijil Pendaftaran Perniagaan (Ordinan Pendaftaran 1956) (Bagi Perniagaan Di Semenanjung) Salinan Borang A Atau B Maklumat Perniagaan (Ordinan Pendaftaran 1956) (Bagi Perniagaan Di Semenanjung)
Salinan Borang B - Lesen Berniaga (Ordinan Pelesenan Perdagangan 1998 Negeri Sabah) (Bagi Perniagaan Di Negeri Sabah)

Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan (Ordinan Nama-Nama Perniagaan (CAP 64) Negeri Sarawak) (Bagi Perniagaan Di Negeri Sarawak)

Salinan Borang 1 - Ordinan Perniagaan, Profesion Dan Perlesenan Perdagangan Negeri Sarawak (Bagi Perniagaan Di Negeri Sarawak)

Salinan Perakuan-Perakuan Pendafaran Sijil Penubuhan Koperasi
Salinan Borang 9 Atau Borang 20 Terkini (Jika Terdapat Pertukaran Nama Syarikat, Sila Sertakan Borang 13) Salinan Borang 24 Dan Borang 28 Terkini (Jika Terdapat Perpindahan Saham Terkini, Sila Sertakan Borang 32 Atau Borang 11). Salinan Borang 49 Atau 79 Terkini
Salinan Borang 44 Atau 80 Terkini
Laporan Tahunan Syarikat. (Jika Syarikat Telah Beroperasi Lebih Setahun) Salinan Dokumen Penubuhan Di Bawah Akta Parlimen Atau Kementerian Masing-Masing
Pemilikan Tunggal / Perkongsian                          
Koperasi                          
Sendirian Berhad / Berhad                          
Agensi Kerajaan                          


 

atas

11 Kriteria Khas

KOD KATEGORI SINGKATAN
01 KILANG PELUMAT ISIRUNG SAWIT CF
02 KILANG OLEOKIMIA SAWIT CM
03 PENIAGA ASID LEMAK SAWIT DA
04 PENIAGA BUAH KELAPA SAWIT DF
05 PENIAGA ISIRUNG SAWIT DK
06 PENIAGA MINYAK SAWIT DL
07 PENIAGA OLEOKIMIA SAWIT DM
08 PENIAGA BIJI BENIH KELAPA SAWIT DAN ANAK BENIH KELAPA SAWIT (DN) DN
09 PENIAGA TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT DT
10 ESTET ET
11 MEMULAKAN PEMBINAAN KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL KB
12 KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL KS
13 MAKMAL LB
14 MEMULAKAN PEMBINAAN KILANG BUAH KELAPA SAWIT MB
15 KILANG BUAH KELAPA SAWIT MF
16 TAPAK SEMAIAN NN
17 PENGHASIL BIJI BENIH KELAPA SAWIT NS
18 PENGHASIL TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT NT
19 PENGIMPORT KELUARAN KELAPA SAWIT PM
20 PENGEKSPORT KELUARAN KELAPA SAWIT PX
21 KILANG PENAPIS RF
22 PENGUKURAN KELUARAN KELAPA SAWIT UK
23 MENGANGKUT MINYAK SAWIT TL


atas

PENGHASIL BIJI BENIH KELAPA SAWIT (NS)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS
Menghasil biji benih bercambah dari pusat yang disediakan khas dan lengkap dengan peralatan yang sesuai.



1. Menghasilkan SDS.
2. Menjual Dan Mengalih SDS.
3. Menyimpan SDS.




1. Modal RM500,000.00. (Bukti modal melalui
    i. Penyata bank/ Simpanan Pelaburan dll.  

       bagi Perseorangan/ Perkongsian/ Koperasi.
    ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd. )

2. Sijil Pengiktirafan Sirim QAS.


atas

PENGHASIL TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT (NT)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS

Menghasil tisu kelapa sawit untuk dijadikan bahan tanaman dari pusat yang disediakan khas dan lengkap dengan peralatan yang sesuai.

1. Menghasilkan PFOPT.
2. Menjual Dan Mengalih PFOPT.
3. Menyimpan PFOPT.


1. Modal RM500,000.00. (Bukti modal melalui
    i. Penyata bank/ Simpanan Pelaburan dll.  

       bagi Perseorangan/ Perkongsian/ Koperasi.
    ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd.)


atas

 

MENGHASILKAN ANAK BENIH KELAPA SAWIT DARI BIJI BENIH ATAU TISU KELAPA SAWIT (NN)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS


Menghasil anak benih kelapa sawit/tisu kelapa sawit untuk dijadikan bahan tanaman dari tapak semaian yang disediakan khas dan lengkap dengan peralatan yang sesuai.










1. Menghasilkan SLGBIJI, SLGTISU.

2. Menjual Dan Mengalih SLGBIJI, SLGTISU.

3. Menyimpan SLGBIJI, SLGTISU.









1. Modal RM25,000.00. (Bukti modal melalui

    i. Penyata bank/ Simpanan Pelaburan dll.

       bagi Perseorangan/ Perkongsian/Koperasi.  

    ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd.)

2. Surat hakmilik tanah/ pajakan dll.

3. Kawasan untuk tapak semaian seluas 

    sekurangnya 1 hektar.

4. Lulus Ujian Tapak Semaian/Kursus

    Penyelenggaraan Tapak Semaian MPOB.


atas

 

PENIAGA BIJI BENIH KELAPA SAWIT DAN ANAK BENIH KELAPA SAWIT (DN)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS

Membeli biji/ anak benih kelapa sawit dari penghasil biji/ anak benih dan dijual kepada pengusaha tapak semaian/ ladang/ pekebun kecil.

1. Menjual SDS, SLGBIJI.
2. Menyimpan SDS, SLGBIJI.



1. Modal RM25,000.00. (Bukti modal melalui
     i. Penyata bank/ Simpanan Pelaburan dll.

        bagi Perseorangan/Perkongsian/ Koperasi.
    ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd.)


atas

PENIAGA TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT (DT)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS

Membeli tumbuh-tumbuhan dari penghasil tumbuh-tumbuhan dari tisu kelapa sawit dan dijual kepada pengusaha tapak semaian/ ladang/ pekebun kecil.

1. Menjual PFOPT.
2. Menyimpan PFOPT.



1. Modal RM25,000.00. (Bukti modal melalui
    i. Penyata bank/ Simpanan Pelaburan dll.

       bagi Perseorangan/Perkongsian/ Koperasi.
   ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd.)


atas

ESTET (ET)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS

1. Menjual buah kelapa sawit dari ladang  sendiri.

2. Keluasan ladang lebih dari 100 ekar (40.46 hektar).

Menjual dan Mengalih Buah Kelapa Sawit (FFB).



1. Salinan kad pengenalan sekiranya mohon atas nama individu.

2. Surat hakmilik tanah/ pajakan dll.


atas

 

 

PENIAGA BUAH KELAPA SAWIT (DF)

Perhatian :


1. Berkuatkuasa pada 1 Januari 2015, kriteria permohonan lesen bagi kategori Peniaga Buah Kelapa Sawit (DF) telah dipinda.


BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS
Membeli buah kelapa sawit  dari ladang/ estet dan  dijual kepada kilang kelapa sawit

























































1. Membeli dan mengalih  FFB

2. Menjual dan mengalih FFB



























































1. Entiti Perniagaan Yang Sah

2. Modal RM50,000.00 kecuali agensi Kerajaan / Koperasi RM25,000.

- Bukti Modal :
   i)  Borang 24  (syarikat Sdn. Bhd./Bhd).


  ii) Penyata Bank (3 bulan terakhir) bagi syarikat  Enterprise/ Perkongsian/Agensi Kerajaan/ Koperasi.

3. Kesesuaian Premis


3.1.  Surat hakmilik tanah atau bangunan/pajakan dan lain – lain  dokumen berkaitan.


3.2.  Tiada lesen peniaga buah kelapa sawit lain di premis yang dipohon.


3.3.   Premis hendaklah terletak melebihi 10 km daripada sempadan:


  i) Rancangan FELDA atau rancangan-rancangan tanah kerajaan berpeneroka/ peserta yang lain (Felcra, Salcra, Risda, SLDB.)


  ii) Ladang-ladang agensi kerajaan atau GLC di Sabah/Sarawak.


3.4  Nisbah DF dengan luas kebun kelapa sawit pekebun kecil adalah lebih dari 1:200 hektar dalam daerah premis dipohon.


3.5  Premis pusat timbang/ pengumpulan hendaklah melebihi 500 meter dari bangunan awam  dan tidak dikawasan dilarang pihak berkuasa ( seperti jalanraya yang ada dua garisan (double line), jalan selekoh, sekolah, tempat beribadah, klinik,  masjid dsbnya.)


3.6  Premis hendaklah terletak melebihi dari  10 km  dari kilang kelapa sawit sedia ada.

3.7  Permohonan DF oleh kilang  buah sawit (MF)


  i) Jarak pusat timbang hendaklah terletak melebihi 10 km dari kilang pesaing (Mill Gate).


  ii) Hanya dilulus aktiviti membeli  buah kelapa sawit sahaja.


  iii) Maksima 5 DF  bagi satu kilang  (Sabah/ Sarawak)


  iv) Maksima 2 DF bagi satu  kilang  (Semenanjung )


3.8   Jarak Dengan Premis DF Lain


Premis hendaklah terletak  tidak kurang 2 km daripada premis DF sedia ada.


4.  Pengawalanseliaan Kualiti Buah Sawit


4.1  Mempunyai  sekurang-kurangnya seorang penggred buah sawit berkelayakan. (sertakan sijil Kursus Penggredan yang dikeluarkan oleh MPOB)


4.2  Premis yang dipohon mampu memberi khidmat pengawalseliaan kualiti (menyediakan platform/lantai berkonkrit bagi tujuan menjalankan penggredan buah kelapa sawit)

atas

MEMULAKAN PEMBINAAN KILANG BUAH KELAPA SAWIT (MB)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS
  Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit.






































1. Modal RM5,000,000.00 (RM100,000.00 jika syarikat induk memiliki RM5.0j/).Modal RM100,000.00 bagi agensi kerajaan. Borang 24. (Sdn. Bhd./ Bhd.).

2. Surat hakmilik tanah/ pajakan dll.

3. Keluasan ladang sendiri/ kumpulan/ subsidiari/ sekutu seluas 4,000 hektar telah ditanam dengan kelapa sawit dan akan berhasil apabila kilang dijangka beroperasi.

4. Senarai borang 24 dan 49 bagi syarikat kumpulan, subsidiari atau sekutu.

5. Surat kelulusan Jabatan Alam Sekitar.

6. Surat kelulusan dari Kerajaan Negeri (UPEN, Jabatan Tanah Galian/ Jabatan Pembangunan Perindustrian Dan Penyelidikan Sabah/ Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Kementerian Tanah Sarawak; atau mana-mana Jabatan yang mewakili kerajaan negeri.

7. Jarak tapak kilang dicadang dan kilang berdekatan tidak kurang daripada 40 km atas justifikasi bagi memastikan tapak kilang baru tidak terlalu berdekatan dan bersaing merebut buah kelapa sawit dari kawasan yang sama. Kilang bekalan luar ditakrifkan sebagai kilang yang mempunyai sumber buah sawit dari pembekal luar melebihi 50% dari bekalan sawit ke kilangnya.

8. Sumber bekalan buah kelapa sawit dalam lingkungan 40 km radius atas justifikasi asas pembinaan kilang baru hendaklah bertujuan untuk memberikan perkhidmatan memproses buah sawit di kawasan setempat.

9. Berkuatkuasa mulai 1 Januari 2014, satu (1) syarat baru permohonan lesen telah dikenakan di mana kilang-kilang baru mesti mempunyai kemudahan alat pemerangkapan atau pengelakan pelepasan gas metana.


atas

KILANG KELAPA SAWIT (MF)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS


1. Mengilang buah kelapa sawit yang diterima dari ladang sendiri, ladang luar atau peniaga buah.

2. Menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO) dan isirong kelapa sawit (PK).

3. Turut terhasil adalah minyak keladak (SPO).



















1. Menjual dan mengalih CPO, PK, SPO (FFB jika perlu).

2. Membeli dan mengalih FFB (CPO, PK jika perlu).

3. Menyimpan CPO, PK, SPO.

4. Mengilang FFB.


















1. Modal RM5,000,000.00 (RM100,000.00 jika syarikat induk memiliki RM5.0j/).Modal RM100,000.00 bagi agensi kerajaan. (Bukti modal melalui:
    i. Penyata bank/ Simpanan Pelaburan dll.

       bagi Perseorangan/Perkongsian/Koperasi.
    ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd. )

2 Surat hakmilik tanah/ pajakan dll.

3.Keluasan ladang sendiri/ kumpulan/ subsidiari/ sekutu seluas 4,000 hektar telah ditanam dengan kelapa sawit dan akan berhasil apabila kilang dijangka beroperasi.

4. Senarai borang 24 dan 49 bagi syarikat kumpulan, subsidiari atau sekutu.

5. Surat kelulusan Jabatan Alam Sekitar.

6. Surat kelulusan dari Kerajaan Negeri (UPEN, Jabatan Tanah Galian/ Jabatan Pembangunan Perindustian Dan Penyelidikan Sabah/ Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Kementerian Tanah Sarawak; atau mana-mana Jabatan yang mewakili kerajaan negeri.


BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS
TAMBAHAN DAYA PEMPROSESAN KILANG BUAH KELAPA SAWIT (MFIA)








 

Berkuatkuasa mulai daripada 1 Januari 2014, semua kilang sedia ada yang memohon penambahan daya pemprosesan supaya memasang alat pemerangkapan atau pengelakan pelepasan gas metana.

Kelulusan Agensi Lain.

Salinan surat kelulusan dari Jabatan Alam Sekitar

Kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar negeri selari dengan keupayaan yang dpohon untuk tambahan daya pemprosesan kilang tersebut
(Pengiraan ___ x 20 jam x 25 harix 12 bulan = tm/thn )
 

    Kadar perahan minyak (OER)
OER >19% bagi kilang di semenanjung dan >20% bagi kilang di Sabah/Sarawak

Bagi kilang yang mencapai OER < 19% di Semenanjung dan OER <20% di Sabah/Sarawak adalah mengambil-kira formula: OER+ KER = >24.5
 
    Sumber Bekalan
Sokongan bekalan yang mencukupi selari dengan daya pemprosesan yang dipohon.
Keutamaan bagi memproses buah kelapa sawit sendiri
 
    Penilaian kecekapan kilang oleh bahagian kejuruteraan

Daya pemprosesan dipohon sesuai dengan penilaian kecekapan kilang oleh Bahagian Kejuruteraan
 
    Teknologi baru pengilangan

Cadangan automasi kilang atau lain-lain inovasi pengilangan baru seperti menggunapakai teknologi terkini terutama teknologi MPOB.
 

atas

PENIAGA MINYAK SAWIT (DL)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS

1a. Pemborong – Membeli minyak sawit dari MF/ CF/ RF/ DL lain dan dijual kepada MF/ CF/ RF/ DL lain. Boleh dibuat secara terus atau dengan premis penyimpanan.









1b. Pembungkus semula minyak masak – Membeli minyak Olein (PPO) dari RF/DL dalam bentuk pukal dan diisi semula ke dalam bungkusan kurang 25kg.

1c. Pembuat makanan haiwan – Membeli CPO atau PPO untuk dicampur dengan bahan lain sebagai makanan haiwan.

1d. Pembuat makanan – Membeli PPO untuk digunakan dalam industri pembuatan makanan.



1. Menjual CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO.
2. Membeli CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO. (Menyimpan CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO jika perlu).









1. Membeli PPO
2. Menyimpan PPO



1. Membeli CPO, PPO
2. Menyimpan CPO, PPO


1. Membeli PPO
2. Menyimpan PPO


1. Modal RM50,000.00 (RM100,000.00 jika ada aktiviti eksport). (Bukti modal melalui:

i. Penyata bank/ Simpanan Pelaburan dll. (Perseorangan/ Perkongsian).

ii. Borang 24 (Sdn. Bhd./Bhd).)

2. Surat hakmilik tanah atau bangunan/ pajakan dll.



seperti di atas kecuali
modal RM20,000.00


seperti di atas.




seperti di atas.



atas

PENIAGA ISIRONG KELAPA SAWIT (DK)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS

1. Membeli isirong sawit daripada kilang kelapa sawit atau DK lain.

2. Menjual isirong sawit kepada kilang pelumat atau DK lain.

3. Boleh berurusniaga secara terus atau dengan mengadakan tempat simpanan.

1. Membeli PK.
2. Menjual PK. (Menyimpan PK sekiranya perlu).







1. Modal RM50,000.00 (RM100,000.00 jika ada aktiviti eksport (Bukti modal melalui
    i. Penyata bank/ Simpanan Pelaburan dll.

       bagi Perseorangan/Perkongsian/ Koperasi.
    ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd.)

2. Surat hakmilik tanah atau bangunan pajakan dll.



atas

KILANG PENAPIS (RF)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS

1. Membeli minyak kelapa sawit mentah (CPO) dari kilang kelapa sawit serta minyak isirong sawit mentah (CPKO) dari kilang pelumat isirong dan menapis menjadi PPO dan PPKO.

2. Menjual dan mengeksport PPO dan CPKO dan lain-lain produk sampingan.

3. Turut terhasil adalah asid lemak (FA) dan SPO.


1. Menjual PPO, PPKO, PCM (SPO jika perlu).


2. Membeli CPO, CPKO, PFA.


3. Menyimpan CPO, CPKO, PPO, PPKO, FA,

    PCM (SPO jika perlu).


4. Mengeksport PPO, PPKO, PCM.





1. Modal RM100,000.00. (Bukti modal melalui
    i. Penyata bank/ Simpanan Pelaburan dll.

       bagi Perseorangan/Perkongsian/Koperasi.
    ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd.)

2. Surat hakmilik tanah/ pajakan dll.

3. Surat kelulusan daripada MIDA.



atas

KILANG PELUMAT ISIRONG (CF)

BENTUK PERNIAGAAN

AKTIVITI DIPERLUKAN

KRITERIA KHUSUS


1. Membeli isirong kelapa sawit (PK) dari kilang kelapa sawit dan melumat menjadi minyak isirong sawit mentah (CPKO) dan bungkil isirong (PKC).

2. Menjual CPKO.

3. Menjual dan mengeksport PKC.

4. Turut terhasil adalah SPO.


1. Menjual CPKO (PK, SPO jika perlu).

2. Membeli PK (CPKO jika perlu).

3. Menyimpan CPKO, PKO, PKC (SPO jika perlu).

4. Mengeksport PKC jika perlu.




1. Modal RM100,000.00. (Bukti modal melalui
    i. Penyata bank/ Simpanan Pelaburan dll.

       bagi Perseorangan/ Perkongsian/ Koperasi.
    ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd. )

2. Surat hakmilik tanah/pajakan dll.

3. Surat kelulusan daripada MIDA.




atas

KILANG OLEOKIMIA (CM)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS

1. Membeli CPO, PPO, CPKO, PPKO atau SPO untuk diproses menjadi produk oleokimia.

2. Menjual dan mengeksport produk oleokimia.






1. Menjual PCM.

2. Membeli CPO, PPO, CPKO, PPKO, PFA, SPO.

3. Menyimpan CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO, PFA PCM. (Mengeksport PCM jika perlu).




1. Modal RM100,000.00. (Bukti modal melalui
     i. Penyata bank/ Simpanan Pelaburan dll.

        bagi Perseorangan/Perkongsian/Koperasi.
     ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd. )

2. Surat hakmilik tanah/pajakan dll.

3. Surat kelulusan daripada MIDA.


atas

PENIAGA ASID LEMAK SAWIT (DA)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS

1. Membeli asid lemak sawit daripada RF atau DA lain.

2. Menjual asid lemak sawit kepada R, CM atau DA lain.

3. Boleh berurusniaga secara terus atau dengan mengadakan tempat simpanan.



1. Membeli FA.

2. Menjual FA. (Menyimpan FA sekiranya perlu.








1. Modal RM50,000.00 (RM100,000.00 (Bukti modal melalui
     i. Penyata bank/Simpanan Pelaburan dll.

        bagi Perseorangan/Perkongsian/Koperasi.
     ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd. )

2. Surat hakmilik tanah atau bangunan/ pajakan dll.



atas

PENIAGA OLEOKIMIA SAWIT (DM)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS

1. Membeli oleokimia sawit sawit dari kilang oleokimia sawit atau DM lain.

2. Menjual oleokimia sawit kepada pengguna akhir atau DM lain.

3. Boleh berurusniaga secara terus atau dengan mengadakan tempat simpanan.



Menjual PCM (Menyimpan PCM sekiranya perlu).









1. Modal RM20,000.00 (RM100,000.00 jika ada aktiviti eksport). (Bukti modal melalui
     i. Penyata bank/ Simpanan Pelaburan dll.

        bagi Perseorangan/Perkongsian/Koperasi.
     ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd. )

2. Surat hakmilik tanah atau bangunan/ pajakan dll.



atas

MAKMAL (LB)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS

Membuat ujian dengan mengenakan upah ke atas keluaran kelapa sawit yang dihantar oleh pihak industri bagi menentukan kualiti.











Menguji PK, PFA, PCM, PKC, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO.












1. Modal RM25,000.00. (Bukti modal melalui
     i. Penyata bank/ Simpanan Pelaburan dll.

        bagi Perseorangan/Perkongsian/Koperasi.
     ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd. )

2. Surat hakmilik tanah atau bangunan/pajakan dll.

3. Kemukakan butir-butir dan sijil seorang pegawai yang berdaftar dengan Institut Kimia Malaysia (IKM) untuk berkhidmat dengan pemohon.

4. Memperolehi persijilan Skim Akreditari Makmal Malaysia (SAMM) untuk skop analisa keluaran kelapa sawit yang dipohon.


atas

PENGUKUR (UK)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS

1. Membuat pengukuran dengan mengenakan upah ke atas keluaran kelapa sawit untuk pihak industri bagi menentukan jumlah berat atau isipadu.

2. Tempat yang selalu dibuat pengukuran adalah tangki simpanan dan tangki kapal.






Mengukur PK, PFA, PCM, PKC, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO.











1. Modal RM25,000.00. (Bukti modal melalui
     i. Penyata bank/ Simpanan Pelaburan dll.

        bagi Perseorangan/Perkongsian/Koperasi.
     ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd. )

2. Surat hakmilik tanah atau bangunan/ pajakan dll.

3. Memiliki sekurang-kurangnya dua (2) orang Pengukur Bebas berdaftar dengan Lembaga bagi setiap premis.


atas

 

MEMULAKAN PEMBINAAN KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL (KB)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS
 
Memulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan Pukal.














1. Modal RM100,000.00. (Bukti modal melalui
     i. Penyata bank/Simpanan Pelaburan dll.

        bagi Perseorangan/Perkongsian/Koperasi.
    ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd. )

2. Surat hakmilik tanah/pajakan dll.

3. Surat kelulusan daripada Lembaga Pelabuhan berkenaan atau Majlis Tempatan jika di luar kawasan Lembaga.

4. Surat kelulusan Jabatan Alam Sekitar.

5. Surat Kelulusan daripada Kerajaan Negeri.


atas

 

KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL (KS)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS

1. Menyewakan tangki simpanan produk sawit kepada kilang penapis, kilang isirong dan peniaga lain sebelum produk dieksport.

2. Premis selalunya berdekatan pelabuhan.










Menyimpan PPO, CPKO, PFA, PCM.














1. Modal RM100,000.00. (Bukti modal melalui
     i. Penyata bank/ Simpanan Pelaburan dll.

        bagi Perseorangan/Perkongsian/Koperasi.
     ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd.)

2. Surat hakmilik tanah/pajakan dll.

3. Surat kelulusan daripada Lembaga Pelabuhan berkenaan atau Majlis Tempatan jika di luar kawasan Lembaga.

4. Surat kelulusan Jabatan Alam Sekitar.


atas

PENGEKSPORT KELUARAN KELAPA SAWIT (PX)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS

Mengeksport keluaran kelapa sawit tanpa memiliki lesen untuk membeli atau menghasilkan produk yang berkaitan.









Mengeksport PK, PFA, PCM, PKC, SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO (Minyak masak, oleokimia atau bungkil sawit sahaja).








1. Modal RM100,000.00.

2. Borang 24. (Sdn. Bhd./ Bhd.).

3. Penyata Bank/ Simpanan Pelaburan dll. (Perseorangan/ Perkongsian).

4. Surat kelulusan daripada Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi bagi mengeksport SDS,SLGBIJI,SLGTISU,PFOPT


atas

PENGIMPORT KELUARAN KELAPA SAWIT (PM)

BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS

1. Mengimport keluaran kelapa sawit dari luar negara untuk kegunaan kilang/ ladang sendiri sahaja.

2. Keluaran kelapa sawit tidak boleh dijual kepada orang lain.


Mengimport PK, PFA, PCM, PKC, SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO. (Minyak masak, oleokimia atau bungkil sawit sahaja).




1. Modal RM100,000.00. (Bukti modal melalui
     i. Penyata bank/ Simpanan Pelaburan dll.

        bagi Perseorangan/Perkongsian/ Koperasi.
     ii. Borang 24 bagi Sdn. Bhd./Bhd. )




atas

MENGANGKUT MINYAK KELAPA SAWIT (TL)


BENTUK PERNIAGAAN AKTIVITI DIPERLUKAN KRITERIA KHUSUS

1. Mengalih       minyak kelapa sawit menggunakan lori tangki atau tongkang (barge).


2. Mengalih minyak sendiri atau mengambil upah/sewa untuk minyak pihak lain.

Mengalih:-  CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO.
(sebagaimana yang perlu).

 

1. Modal RM20,000.00.


2. Memiliki Lesen LPKP(SPAD).


3. Memiliki Alat GPS yang ditentukan oleh Lembaga. Rujuk senarai Panel GPS MPOB

 


12  Piagam Pelanggan Bahagian Pelesenan Dan Penguatkuasaan

Keputusan mengenai permohonan lesen baru akan dikeluarkan dalam masa tiga (3) bulan selepas borang permohonan yang lengkap diterima, manakala keputusan bagi pembaharuan lesen akan dikeluarkan sebelum tarikh tamat lesen yang sediada


atas

13  Lesen sementara
Ketua Pengarah boleh mengeluarkan suatu lesen sementara di bawah Peraturan 20(1) Peraturan-Peraturan LMSM(P)2005. Tujuan dikeluarkan lesen sementara adalah untuk membolehkan seseorang pemohon menjalankan aktiviti berlesen dalam tempoh sementara menunggu kelulusan Suruhanjaya Syarikat Malaysia semasa proses pertukaran hakmilik. Lesen sementara dikeluarkan bagi tempoh tidak melebihi enam bulan dan boleh dibaharui apabila tamat tempoh. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan fi lima puluh ringgit. Pemohon hendaklah membuat permohonan lesen dan telah direkodkan di bawah subperaturan 8(1), sebelum lesen sementara boleh dikeluarkan. Lesen adalah dalam bentuk Borang MPOB L2. Lesen sementara yang dikeluarkan ini hendaklah disifatkan sebagai terbatal jika suatu permohonan lesen di bawah peraturan 8 (1) telah diluluskan.


atas

14  Pembaharuan lesen
Permohonan untuk membaharui lesen hendaklah dibuat dalam tempoh tidak kurang daripada satu bulan tetapi tidak awal daripada tiga bulan daripada tarikh habis tempoh lesen dan hendahklah dibuat dalam borang pembaharuan lesen yang telah ditetapkan.
Fi lewat : Seseorang yang memohon untuk membaharui lesennya selepas habis tempoh hendaklah membayar fi lewat sebanyak satu peratus daripada fi lesen atau sepuluh ringgit, mana-mana yang lebih tinggi, bagi tiap-tiap hari kelewatan dan termasuklah tarikh habis tempoh lesen. Pemegang lesen kategori kebun kecil dikecualikan.
Fi habis tempoh : Bagi permohonan pembaharuan yang dibuat selepas tarikh habis tempoh lesen, Ketua Pengarah boleh enggan membaharui lesen itu atau boleh membaharuinya tertakluk kepada pengenaan fi habis tempoh tidak melebihi lima ratus peratus fi lesen atau lima ribu ringgit, mana-mana yang lebih besar. Fi habis tempoh adalah sebagai tambahan kepada pengenaan fi lewat. Fi habis tempoh yang dikenakan ke atas pekebun kecil ialah lima puluh ringgit.


atas

15  Permohonan Tambahan Daya Pemprosesan Bagi Pemegang Lesen Di Bawah PPLMSM(P) 2005
Permohonan tambahan daya pemprosesan bagi pemegang lesen kategori kilang buah kelapa sawit (MF) di bawah PPLMSM(P)2005 dikenakan fi lima puluh ringgit.


atas

16  Pindaan pada lesen atas permintaan

Pemegang lesen boleh memohon secara bertulis untuk meminda butir-butir pada lesen atau syarat-syarat yang dikenakan pada lesen. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan fi lima puluh ringgit setiap pindaan.


atas

17  Permohonan Rayuan
Seseorang boleh mengemukakan rayuan terhadap permohonan lesen, permohonan pembaharuan atau permohonan pindaan dalam lesennya dalam masa 30 hari dari tarikh notis penolakan. Bayaran fi sebanyak RM1000 bagi kategori MF dan PM manakala bagi lain-lain kategori dikenakan fi sebanyak RM500 dan bayaran fi tidak dikembalikan. Bayaran hendaklah dibuat dalam masa 5 hari selepas permohonan rayuan dibuat 'on-line'.


atas

18  Maklumat pelesenan di www.mpob.gov.my
Maklumat berkaitan permohonan lesen boleh diperolehi dengan menghubungi Unit Pelesenan seperti berikut : 03-78022982/2849/2957/2958 atau Ketua Unit Pelesenan 03-78022971 muslim@mpob.gov.my

Bagi pemohon yang berjaya mendapat lesen MPOB, mereka dikehendaki menyimpan semua dokumen yang telah diperiksa dan dicop oleh MPOB untuk tujuan pemeriksaan pegawai MPOB di masa akan datang.


atas

19  ALAMAT PEJABAT-PEJABAT MPOB -Bahagian Pelesenan & Penguatkuasaan

Jabatan Pelesenan & Pendaftaran   Pejabat Pelabuhan Klang   Pejabat Pelabuhan Kuantan
Wisma Sawit No. 7/7A, Jalan Melaka Lot PT 76920 Bangunan MPOB
Lot 6, SS6, Jalan Perbandaran Off Persiaran Raja Muda Musa Bandar Indera Mahkota
47301 Kelana Jaya 42000 Pelabuhan Klang 25200 Kuantan
Selangor Selangor Pahang
Tel : 03-78035544 Tel : 03-31674923 Tel : 09-5729696
Faks : 03-78034014 / 78061485 Faks : 03-31678073 Faks : 09-5729886
  E-mel : pkelang@mpob.gov.my E-mel : pkuantan@mpob.gov.my
     
Wilayah Selatan Wilayah Utara Wilayah Sabah
Tingkat 3, Bangunan Timjaya, Tingkat 11, Bangunan Wisma Pantai Pusat Maklumat dan Taman Sawit (OPPIC)
No 127, Batu 4 1/2. Jalan Kg. Gajah Lot 1, Jalan 1A, KKIP Timur, Off Jalan Norowot
Jalan Skudai, 12200 Butterworth 88460 Kota Kinabalu Industrial Park
81200 Johor Bahru Pulau Pinang Kota Kinabalu Sabah
Johor Tel : 04-3230490 Beg Berkunci No. 158
Tel : 07-2327551 /552 /553 / 558 Faks : 04-3230527 Tel : 088-493700/493702 / 493703/493705
Faks : 07-2327554 E-mel : utara@mpob.gov.my Faks : 088-493706/493709
E-mel : selatan@mpob.gov.my   E-mel : sabah@mpob.gov.my
     
Pejabat Cawangan Kluang Pejabat Cawangan Teluk Intan Pejabat Cawangan Lahad Datu
KM 11, Jalan Johor Tenggara Stesyen Penyelidikan MPOB Teluk Intan, Lot 5267, KM 10, Jalan Tengah Nipah
Peti Surat 67 Simpang Tiga Kg Kota Beg Berkunci No. 4
86009 Kluang 36400 Hutan Melintang 91109 Lahad Datu
Johor Perak Sabah
Tel : 07-7891133 Tel : 05-6411359,6411855,6412135 Tel : 089-885196
Faks : 07-7891030 Faks : 05-6412137 Faks : 089-886360
E-mel : kluang@mpob.gov.my E-mel : tintan@mpob.gov.my E-mel : mpobld@mpob.gov.my
     
Pejabat Cawangan Tangkak Pejabat Pelabuhan Butterworth Pejabat Pelabuhan Sandakan
Tingkat 1, Lot 1331Jalan Paya Mas Tingkat 11, Bangunan Wisma Pantai Blok C4, Tingkat 1, Lot 1,2&3 Bandar Labuk Jaya
84000 Tangkak, Johor Jalan Kg. Gajah Jalan Labuk, W.D.T 44, Wisma Persekutuan
Tel : 06-9788337 12200 Butterworth 90500 Sandakan Sabah
Fax : 06 9788227 Pulau Pinang Tel : 089-224248, 220843
  Tel : 04-3230526 Faks : 089-224245
    E-mel : sandakan@mpob.gov.my
     
Pejabat Pelabuhan Pasir Gudang Wilayah Timur Wilayah Sarawak
No. 22-A1, PTD 112731 Lot PT 76920, Bangunan MPOB, Tingkat 4, Crown Towers
Jalan Bandar Bandar Indera Mahkota 88, Jalan Pending
81700 Pasir Gudang Johor   93450 Kuching Sarawak
Tel : 07-2516017 / 2516018 25000 Kuantan Pahang Tel : 082-342871
Faks : 07-2510588 Tel : 09-5729696 Faks : 082-342876
E-mel : pgudang@mpob.gov.my Faks : 09-5729876 E-mel : sarawak@mpob.gov.my
  E-mel : timur@mpob.gov.my  
     
Wilayah Tengah Pejabat Cawangan Kuala Terengganu Pejabat Cawangan Bintulu
Wisma Sawit Tingkat 4, Lot 3 & 4 Tingkat 1, Wisma Kontena
Lot 6, S6, Jalan Perbandaran Bangunan Tabung Haji / Bank Pertanian Batu 12, Jalan Tg. Kidurong
Tingkat Bawah Jalan Sultan Ismail 97000 Bintulu Sarawak
47301 Kelana Jaya Selangor 20200 Kuala Terengganu Terengganu Tel : 086-253072 / 252930
Tel : 03-78035544 Tel : 09-6231077 Faks : 086-255840
Faks : 03-78033533 / 78032323 Faks : 09-6234479 E-mel : bintulu@mpob.gov.my
E-mel : tengah@mpob.gov.my E-mel : ktrgnu@mpob.gov.my  
     
Pejabat Cawangan Seremban Pejabat Cawangan Temerloh Pejabat Cawangan Miri
No. 7, Jalan S2 B1, Lake View Square Tingkat 2, Bangunan Tabung haji Lot 1262, Tingkat 1
70300 Seremban 2 Negeri Sembilan 28000 Temerloh, Pahang Miri Centre Point, Jalan Melayu
Tel : 06-6011605 / 6011534 Tel : 09-2960580 /82 /84 98000 Miri, Sarawak
Faks : 06-6011307 Fax : 09-2969470 Tel : 085-427166
E-mel : seremban@mpob.gov.my   Fax : 085-437166
     
Pejabat Cawangan Tawau    
Lot 3476 dan 3477
   
Tingkat 1, Wisma Sin Kui    
Lorang Abaca, Jalan Masjid    
Beg Berkunci, No.5    
91000 Tawau, Sabah    
Tel: 089-777611 / 089-755811    
Faks: 089-755622    
     
     
atas