PENDAHULUAN
Manual permohonan lesen ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada semua pihak yang berkenaan dalam memahami Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005 berkaitan dengan urusan pelesenan MPOB. Dengan adanya buku panduan ini, semua pihak yang berkenaan akan lebih memahami dan dapat mengikuti tatacara yang telah ditetapkan bagi melancarkan permohonan dan pengeluaran lesen. Diharapkan buku panduan ini dapat memberi maklumat yang berguna bagi memudahkan sesiapa yang ingin berurusan berkenaan pelesenan sebagaimana yang diperuntukan di bawah Peraturan 5, Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005.

Unit Pelesenan Bahagian Pelesenan & Penguatkuaaan Lembaga Minyak Sawit Malaysia

atas

1.Aktiviti yang dilesenkan di bawah Peraturan-Peraturan Lembaga Minyak Sawit Malaysia (Pelesenan) 2005 atau singkatan PPLMSM(P)2005.atas

2.SENARAI KUMPULAN AKTIVITI YANG DILESEN Peraturan 4(2) PPLMSM(P)2005, BAHAGIAN II JADUAL KEEMPAT

KOD AKTIVITI DILESEN
01 Menghasil
02 Menjual dan Mengalih
03 Membeli dan Mengalih
04 Menyimpan
05 Memulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan Pukal
06 Mengilang Buah Kelapa Sawit
07 Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit
08 Mengukur
09 Menguji
10 Mengeksport
11 Mengimport
12 Mengalihatas

3.SENARAI KELAS KELUARAN KELAPA SAWIT Peraturan4(1), PPLMSM(P)2005, BAHAGIAN I JADUAL KEEMPAT

KOD KELAS KELUARAN KELAPA SAWIT SINGKATAN
10 Buah Kelapa Sawit FFB
20 isirung Sawit PK
30 Asid Lemak Sawit PFA
40 Oleokimia Sawit PCM
50 Bungkil isirung Sawit PKC
60 Bahan Tanaman Kelapa Sawit OPPM
61 Biji Benih Kelapa Sawit SDS
62 Anak Benih Kelapa Sawit SLG
63 Anak Benih Kelapa Sawit daripada Biji Benih Kelapa Sawit SLGBIJI
64 Anak Benih Kelapa Sawit daripada Tumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa Sawit SLGTISU
65 Tumbuh-tumbuhan daripada Tisu Kelapa sawit PFOPT
70 Minyak Sawit PO
71 Minyak Sawit Mentah CPO
72 Minyak Sawit Yang Diproses PPO
73 Minyak isirung Sawit Mentah CPKO
74 Minyak isirung Sawit Yang Diproses PPKO
75 Minyak Sawit Keladak SPO


atas

4.SENARAI AKTIVITI DAN KELUARAN KELAPA SAWIT YANG DILESEN DI BAWAH PERATURAN 5 DAN PENGECUALIAN DI BAWAH PERATURAN 6, PPLMSM(P) 2005
PERATURAN AKTIVITI DAN KELAS KELUARAN KELAPA SAWIT PENGECUALIAN (Dibawah Per 6, PPLMSM(P))
Per 5(1)(a) Menghasil OPPM (SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT) Per 6(a) - membeli, menjual, mengalih atau menyimpan PPO dalam bentuk bungkusan tidak melebihi 25kg berat bersih.
Per 6(b) - jika orang itu mengalih OPPM, FFB, PK, PO, PFA atau PCM bagi pihak atau untuk seseorang yang dilesenkan untuk mengalih.
Per 5(1)(b) Menjual atau Mengalih OPPM (SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT), FFB, PO (CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO), PK, PFA atau PCM
Per 5(1)(c) Membeli FFB, PO (CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO), PK atau PFA
Per 5(1)(d) Menyimpan OPPM (SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT), PO (CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO), PK, PKC, PFA atau PCM Per 6(d) - menyimpan atau mengalih anak benih kelapa sawit untuk tanaman sendiri.
Per 6(e) -menyimpan PKC bagi makanan binatang ternakannya.
Per 6(g) -menyimpan PCM bagi kegunaan sendiri dan bukan bagi maksud menjual kepada mana-mana orang
Per 5(1)(e) Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit   -
Per 5(1)(f) Mengilang Buah Kelapa Sawit   -
Per 5(1)(g) Memulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan Pukal Per 6(c) -apabila jumlah keupayaan tidak melebihi 10,000 metrik tan.
Per 5(1)(h) Mengukur atau Menguji OPPM (SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT), FFB, PO (CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO), PK, PKC, PFA atau PCM Per 6(f) -menguji apa-apa keluaran kelapa sawit selain daripada maksud komersil.
Per 5(1)(i) Mengeksport atau Mengimport OPPM (SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT), FFB, PO (CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO), PK, PKC, PFA atau PCM   -


atas

5.Fi Lesen
BIL KATEGORI
PERATURAN 4 (JADUAL KEEMPAT) DAN PERATURAN 31 (JADUAL KELIMA) PPLMSM (P) 2005
AKTIVITI DAN KELAS KELUARAN KELAPA SAWIT FI (RM)
1. Kilang Pelumat isirung Sawit (CF) a. Menjual dan mengalih CPKO, PK
b. Membeli dan mengalih CPKO, PK
c. Menyimpan CPKO, PK, PKC
JUMLAH:
200.00
200.00
300.00
700.00
2. Kilang Oleokimia Sawit (CM) a. Menjual dan mengalih PCM
b. Membeli dan mengalih CPO,CPKO, PPO, PPKO, PFA
c. Menyimpan CPO, CPKO, PPO, PPKO, PFA, PCM
JUMLAH
100.00
500.00
600.00
1,200.00
3. Peniaga Asid Lemak Sawit (DA) a. Menjual dan mengalih PFA
b. Membeli dan mengalih PFA
c. Menyimpan PFA
JUMLAH
100.00
100.00
100.00
300.00
4. Peniaga Buah Kelapa Sawit (DF) a. Menjual dan mengalih FFB
b. Membeli dan mengalih FFB
JUMLAH
100.00
100.00
200.00
5. Peniaga isirung Sawit (DK) a. Menjual dan mengalih PK
b. Membeli dan mengalih PK
c. Menyimpan PK
JUMLAH
100.00
100.00
100.00
300.00
6. Peniaga Minyak Sawit (DL) a. Menjual dan mengalih CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
b. Membeli dan mengalih CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
c. Menyimpan CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
JUMLAH
500.00
500.00
500.00
1,500.00
7. Peniaga Oleokimia Sawit (DM) a. Menjual dan mengalih PCM
b. Menyimpan PCM
JUMLAH
100.00
100.00
200.00
8. Peniaga Biji Benih Kelapa Sawit dan Anak Benih Kelapa Sawit (DN) a. Menjual dan mengalih SDS, SLGBIJI
b. Menyimpan SDS, SLGBIJI
JUMLAH
200.00
200.00
400.00
9. Peniaga Tumbuh-Tumbuhan dari Tisu Sawit (DT) a. Menjual dan mengalih PFOPT
b. Menyimpan PFOPT
JUMLAH
100.00
100.00
200.00
10. Estet (ET) a.Menjual dan mengalih FFB 100.00
11. Memulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan Pukal (KB) a.Memulakan pembinaan kemudahan simpanan pukal. 500.00
12. Kemudahan Simpanan Pukal (KS) a.Menyimpan PFA, PCM, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO 700.00
13. Makmal (LB) a.Menguji FFB, PK, PFA, PCM, PKC, SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO 1,400.00
14. Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit (MB) a.Memulakan pembinaan kilang buah kelapa sawit. 500.00
15. Kilang Buah Kelapa Sawit (MF) a. Menjual dan mengalih FFB, CPO, PK, SPO
a. Membeli dan mengalih FFB, CPO, PK
c. Menyimpan CPO, PK, SPO
d. Mengilang FFB
JUMLAH
400.00
300.00
300.00
500.00
1,500.00
16. Tapak Semaian (NN) a. Menghasilkan SLGBIJI, SLGTISU
b. Menjual dan mengalih SLGBIJI, SLGTISU
c. Menyimpan SDS, PFOPT, SLGBIJI, SLGTISU
JUMLAH
200.00
200.00
400.00
800.00
17. Penghasil Biji Benih Kelapa Sawit (NS) a.Menghasilkan SDS
b.Menjual dan mengalih SDS
c.Menyimpan SDS
JUMLAH
100.00
100.00
100.00
300.00
18. Penghasil Tumbuh-Tumbuhan daripada Tisu Kelapa Sawit (NT) a.Menghasilkan PFOPT
b. Menjual dan mengalih PFOPT
c. Menyimpan PFOPT
JUMLAH
100.00
100.00
100.00
300.00
19. Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM) h.Mengimport FFB, PK, PFA, PCM, PKC, SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
1,400.00

20. Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit (PX) a.Mengeksport FFB, PK, PFA, PCM, PKC, SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
1,400.00

21. Kilang Penapis (RF) a.Menjual dan mengalih PPO, PFA, PCM
b.Membeli dan mengalih CPO, CPKO, PFA
c.Menyimpan CPO, CPKO, PPO, PFA, PCM
JUMLAH
300.00
300.00
500.00
1,100.00
22. Kebun Kecil (SH) a. Menjual dan mengalih FFB
Percuma

23. Pengukuran Keluaran Kelapa Sawit (UK) a. Mengukur FFB, PK, PFA, PCM, PKC, SDS, SLGBIJI, SLGTISU, PFOPT, CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
1,400.00

24. Mengangkut Minyak Sawit (TL) a. Mengalih CPO, PPO, CPKO, PPKO, SPO
500.00atas

6.SENARAI 24 KATEGORI LESEN

Bil KATEGORI SINGKATAN
A UPSTREAM :  
1 Peniaga Tumbuh-Tumbuhan Daripada Tisu Kelapa Sawit DT
2 Peniaga Biji Benih Kelapa Sawit Dan Anak Benih Kelapa Sawit DN
3 Pengeluar Biji Benih Kelapa Sawit NS
4 Penghasil Tumbuh-Tumbuhan Daripada Tisu Kelapa Sawit NT
5 Tapak Semaian NN
6 Estet ET
7 Pekebun Kecil SH
8 Peniaga Buah Kelapa Sawit DF
B MIDSTREAM :  
9 Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit MB
10 a. Kilang Buah Kelapa Sawit (MB ke MF) MF
  b. Kilang Buah Kelapa Sawit - Ambil alih MF
  c. Kilang Buah Kelapa Sawit (Tambahan Daya Pemprosesan) MF
11 Kilang Pelumat Isirung Sawit CF
12 Kilang Penapis RF
13 Peniaga Minyak Sawit DL
14 Peniaga Isirung Sawit DK
C DOWNSTREAM :  
15 Kilang Oleokimia Sawit CM
16 Peniaga Oleokimia Sawit DM
17 Peniaga Asid Lemak Sawit DA
D SERVICES :  
18 Pengukuran Keluaran Kelapa Sawit UK
19 Makmal LB
20 Memulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan Pukal KB
21 Kemudahan Simpanan Pukal KS
22 Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit PX
23 Pengimport Keluaran Kelapa Sawit PM
24 Pengangkutan Minyak Kelapa Sawit TL

atas

7.SENARAI KATEGORI SYARAT LESEN PERATURAN 11, PPLMSM(P) 2005, JADUAL KETUJUH

BIL KATEGORI SINGKATAN
1 KILANG PELUMAT ISIRUNG SAWIT CF
2 KILANG OLEOKIMIA SAWIT CM
3 PENIAGA ASID LEMAK SAWIT DA
4 PENIAGA BUAH KELAPA SAWIT DF
5 PENIAGA ISIRUNG SAWIT DK
6 PENIAGA MINYAK SAWIT DL
7 PENIAGA OLEOKIMIA SAWIT DM
8 PENIAGA BIJI BENIH KELAPA SAWIT DAN ANAK BENIH KELAPA SAWIT (DN) DN
9 PENIAGA TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT DT
10 ESTET ET
11 MEMULAKAN PEMBINAAN KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL KB
12 KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL KS
13 MAKMAL LB
14 MEMULAKAN PEMBINAAN KILANG BUAH KELAPA SAWIT MB
15 KILANG BUAH KELAPA SAWIT MF
16 TAPAK SEMAIAN NN
17 PENGHASIL BIJI BENIH KELAPA SAWIT NS
18 PENGHASIL TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT NT
19 PENGIMPORT KELUARAN KELAPA SAWIT PM
20 PENGEKSPORT KELUARAN KELAPA SAWIT PX
21 KILANG PENAPIS RF
22 KEBUN KECIL SH
23 PENGUKURAN KELUARAN KELAPA SAWIT UK
24 MENGANGKUT MINYAK SAWIT TL

atas

8.SENARAI BORANG PERMOHONAN LESEN BARU
Bil Kategori Lesen Senarai Borang
1. Kilang Pelumat isirung Sawit (CF) MPOB(EL) CF1
2. Kilang Oleokimia Sawit (CM) MPOB(EL) CM1
3. Peniaga Asid Lemak Sawit (DA) MPOB(EL) DA1
4. Peniaga Buah Kelapa Sawit (DF) MPOB(EL) DF1
5. Peniaga isirung Sawit (DK) MPOB(EL) DK1
6. Peniaga Minyak Sawit (DL) MPOB(EL) DL1
7. Peniaga Oleokimia Sawit (DM) MPOB(EL) DM1
8. Peniaga Biji Benih Kelapa Sawit dan Anak Benih Kelapa Sawit (DN) MPOB(EL) DN1
9. Peniaga Tumbuh-Tumbuhan dari Tisu Sawit (DT) MPOB(EL) DT1
10. Estet (ET) MPOB(EL) ET1
11. Memulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan Pukal (KB) MPOB(EL) KB1
12. Kemudahan Simpanan Pukal (KS) MPOB(EL) KS1
13. Makmal (LB) MPOB(EL) LB1
14. Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit (MB) MPOB(EL) MB1
15. Kilang Buah Kelapa Sawit (MF) MPOB(EL) MF1
16. Tapak Semaian (NN) MPOB(EL) NN1
17. Penghasil Biji Benih Kelapa Sawit (NS) MPOB(EL) NS1
18. Penghasil Tumbuh-Tumbuhan daripada Tisu Kelapa Sawit (NT) MPOB(EL) NT1
19. Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM) MPOB(EL) PM1
20. Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit (PX) MPOB(EL) PX1
21. Kilang Penapis (RF) MPOB(EL) RF1
22. Kebun Kecil (SH) MPOB(EL) SH1
23. Pengukuran Keluaran Kelapa Sawit (UK) MPOB(EL) UK1
24. Mengangkut Minyak Sawit (TL) MPOB(EL) TL1

atas

9.SENARAI BORANG PERMOHONAN PEMBAHARUAN LESEN
1. Kilang Pelumat isirung Sawit (CF) MPOB(EL)CF2
2. Kilang Oleokimia Sawit (CM) MPOB(EL)CM2
3. Peniaga Asid Lemak Sawit (DA) MPOB(EL) DA2
4. Peniaga Buah Kelapa Sawit (DF) MPOB(EL) DF2
5. Peniaga isirung Sawit (DK) MPOB(EL) DK2
6. Peniaga Minyak Sawit (DL) MPOB(EL) DL2
7. Peniaga Oleokimia Sawit (DM) MPOB(EL) DM2
8. Peniaga Biji Benih Kelapa Sawit dan Anak Benih Kelapa Sawit (DN) MPOB(EL) DN2
9. Peniaga Tumbuh-Tumbuhan dari Tisu Sawit (DT) MPOB(EL) DT2
10. Estet (ET) MPOB(EL) ET2
11. Memulakan Pembinaan Kemudahan Simpanan Pukal (KB) MPOB(EL) KB2
12. Kemudahan Simpanan Pukal (KS) MPOB(EL) KS2
13. Makmal (LB) MPOB(EL) LB2
14. Memulakan Pembinaan Kilang Buah Kelapa Sawit (MB) MPOB(EL) MB2
15. Kilang Buah Kelapa Sawit (MF) MPOB(EL) MF2
16. Tapak Semaian (NN) MPOB(EL) NN2
17. Penghasil Biji Benih Kelapa Sawit (NS) MPOB(EL) NS2
18. Penghasil Tumbuh-Tumbuhan daripada Tisu Kelapa Sawit (NT) MPOB(EL) NT2
19. Pengimport Keluaran Kelapa Sawit (PM) MPOB(EL) PM2
20. Pengeksport Keluaran Kelapa Sawit (PX) MPOB(EL) PX2
21. Kilang Penapis (RF) MPOB(EL) RF2
22. Kebun Kecil (SH) MPOB(EL) SH2
23. Pengukuran Keluaran Kelapa Sawit (UK) MPOB(EL) UK2
24. Mengangkut Minyak Sawit (TL) MPOB(EL) TL2

atas

10.Kriteria Am Bagi permohonan lesen.

Pendaftaran Perniagaan Atau Syarikat


 

 

 

 Satu Salinan Kad Pengenalan Terbaru
Salinan Borang D - Sijil Pendaftaran Perniagaan (Ordinan Pendaftaran 1956) (Bagi Perniagaan Di Semenanjung) Salinan Borang A Atau B Maklumat Perniagaan (Ordinan Pendaftaran 1956) (Bagi Perniagaan Di Semenanjung)
Salinan Borang B - Lesen Berniaga (Ordinan Pelesenan Perdagangan 1998 Negeri Sabah) (Bagi Perniagaan Di Negeri Sabah)

Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan (Ordinan Nama-Nama Perniagaan (CAP 64) Negeri Sarawak) (Bagi Perniagaan Di Negeri Sarawak)

Salinan Borang 1 - Ordinan Perniagaan, Profesion Dan Perlesenan Perdagangan Negeri Sarawak (Bagi Perniagaan Di Negeri Sarawak)

Salinan Perakuan-Perakuan Pendafaran Sijil Penubuhan Koperasi
Salinan Borang 9 Atau Borang 20 Terkini (Jika Terdapat Pertukaran Nama Syarikat, Sila Sertakan Borang 13) Salinan Borang 24 Dan Borang 28 Terkini (Jika Terdapat Perpindahan Saham Terkini, Sila Sertakan Borang 32 Atau Borang 11). Salinan Borang 49 Atau 79 Terkini
Salinan Borang 44 Atau 80 Terkini
Laporan Tahunan Syarikat. (Jika Syarikat Telah Beroperasi Lebih Setahun) Salinan Dokumen Penubuhan Di Bawah Akta Parlimen Atau Kementerian Masing-Masing
Pemilikan Tunggal / Perkongsian                          
Koperasi                          
Sendirian Berhad / Berhad                          
Agensi Kerajaan                          


 

atas

11 Kriteria Khas

Perhatian :


1. Berkuatkuasa pada 1 Jun 2016, kriteria permohonan lesen bagi semua Kategori telah dipinda.


BIL KATEGORI SINGKATAN
01 KILANG PELUMAT ISIRUNG SAWIT CF
02 KILANG OLEOKIMIA SAWIT CM
03 PENIAGA ASID LEMAK SAWIT DA
04 PENIAGA BUAH KELAPA SAWIT DF
05 PENIAGA ISIRUNG SAWIT DK
06 PENIAGA MINYAK SAWIT DL
07 PENIAGA OLEOKIMIA SAWIT DM
08 PENIAGA BIJI BENIH KELAPA SAWIT DAN ANAK BENIH KELAPA SAWIT (DN) DN
09 PENIAGA TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT DT
10 ESTET ET
11 MEMULAKAN PEMBINAAN KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL KB
12 KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL KS
13 MAKMAL LB
14 MEMULAKAN PEMBINAAN KILANG BUAH KELAPA SAWIT MB
15 KILANG BUAH KELAPA SAWIT - MB --> MF MF (MB-MF)
  KILANG BUAH KELAPA SAWIT - AMBIL ALIH MF (Ambilalih)
  KILANG BUAH KELAPA SAWIT - TAMBAHAN DAYA PEMPROSESAN MF (Throughput)
16 TAPAK SEMAIAN NN
17 PENGHASIL BIJI BENIH KELAPA SAWIT NS
18 PENGHASIL TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT NT
19 PENGIMPORT KELUARAN KELAPA SAWIT PM
20 PENGEKSPORT KELUARAN KELAPA SAWIT PX
21 KILANG PENAPIS RF
22 PENGUKURAN KELUARAN KELAPA SAWIT UK
23 MENGANGKUT MINYAK SAWIT TL
24 PEKEBUN KECIL SH

atas

PENGHASIL BIJI BENIH KELAPA SAWIT (NS)

 

NS

atas

PENGHASIL TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT (NT)

 

NT


atas

MENGHASILKAN ANAK BENIH KELAPA SAWIT DARI BIJI BENIH ATAU TISU KELAPA SAWIT (NN)

 

NN


atas

 

PENIAGA BIJI BENIH KELAPA SAWIT DAN ANAK BENIH KELAPA SAWIT (DN)

 

DN


atas

PENIAGA TUMBUH-TUMBUHAN DARIPADA TISU KELAPA SAWIT (DT)

 

DT


atas

ESTET (ET)

 

ET

atas

PENIAGA BUAH KELAPA SAWIT (DF)

 

DF1DF2

atas

MEMULAKAN PEMBINAAN KILANG BUAH KELAPA SAWIT (MB)

 

MB1

MB2

atas

KILANG KELAPA SAWIT (MF)-MB ke MF

 

MB-MF

atas

KILANG KELAPA SAWIT (MF) - AMBIL ALIH

 

 

MFAmbilalih


atas

KILANG KELAPA SAWIT (MF)- TAMBAHAN DAYA PEMPROSESAN

 

MF1Aatas

PENIAGA MINYAK SAWIT (DL)

 

DL


atas

PENIAGA ISIRONG KELAPA SAWIT (DK)

 

DK

atas

KILANG PENAPIS (RF)

RF

 

 


atas

KILANG PELUMAT ISIRONG (CF)

CF


atas

KILANG OLEOKIMIA (CM)

 

CM


atas

PENIAGA ASID LEMAK SAWIT (DA)

 

DA

atas

PENIAGA OLEOKIMIA SAWIT (DM)

 

DM


atas

MAKMAL (LB)

 

LB


atas

PENGUKUR (UK)

 

UK

atas

 

MEMULAKAN PEMBINAAN KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL (KB)

KB

 


atas

 

KEMUDAHAN SIMPANAN PUKAL (KS)

 

KS


atas

PENGEKSPORT KELUARAN KELAPA SAWIT (PX)

 

PX


atas

PENGIMPORT KELUARAN KELAPA SAWIT (PM)

PM

 


atas

MENGANGKUT MINYAK KELAPA SAWIT (TL)

 

TL


atas

PEKEBUN KECIL (SH)
- http://e-lesenpk.mpob.gov.my

 

SH

 

atas12  Piagam Pelanggan Bahagian Pelesenan Dan Penguatkuasaan

Keputusan mengenai permohonan lesen baru akan dikeluarkan dalam masa tiga (3) bulan selepas borang permohonan yang lengkap diterima, manakala keputusan bagi pembaharuan lesen akan dikeluarkan sebelum tarikh tamat lesen yang sediada


atas

13  Lesen sementara
Ketua Pengarah boleh mengeluarkan suatu lesen sementara di bawah Peraturan 20(1) Peraturan-Peraturan LMSM(P)2005. Tujuan dikeluarkan lesen sementara adalah untuk membolehkan seseorang pemohon menjalankan aktiviti berlesen dalam tempoh sementara menunggu kelulusan Suruhanjaya Syarikat Malaysia semasa proses pertukaran hakmilik. Lesen sementara dikeluarkan bagi tempoh tidak melebihi enam bulan dan boleh dibaharui apabila tamat tempoh. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan fi lima puluh ringgit. Pemohon hendaklah membuat permohonan lesen dan telah direkodkan di bawah subperaturan 8(1), sebelum lesen sementara boleh dikeluarkan. Lesen adalah dalam bentuk Borang MPOB L2. Lesen sementara yang dikeluarkan ini hendaklah disifatkan sebagai terbatal jika suatu permohonan lesen di bawah peraturan 8 (1) telah diluluskan.


atas

14  Pembaharuan lesen
Permohonan untuk membaharui lesen hendaklah dibuat dalam tempoh tidak kurang daripada satu bulan tetapi tidak awal daripada tiga bulan daripada tarikh habis tempoh lesen dan hendahklah dibuat dalam borang pembaharuan lesen yang telah ditetapkan.
Fi lewat : Seseorang yang memohon untuk membaharui lesennya selepas habis tempoh hendaklah membayar fi lewat sebanyak satu peratus daripada fi lesen atau sepuluh ringgit, mana-mana yang lebih tinggi, bagi tiap-tiap hari kelewatan dan termasuklah tarikh habis tempoh lesen. Pemegang lesen kategori kebun kecil dikecualikan.
Fi habis tempoh : Bagi permohonan pembaharuan yang dibuat selepas tarikh habis tempoh lesen, Ketua Pengarah boleh enggan membaharui lesen itu atau boleh membaharuinya tertakluk kepada pengenaan fi habis tempoh tidak melebihi lima ratus peratus fi lesen atau lima ribu ringgit, mana-mana yang lebih besar. Fi habis tempoh adalah sebagai tambahan kepada pengenaan fi lewat. Fi habis tempoh yang dikenakan ke atas pekebun kecil ialah lima puluh ringgit.


atas

15  Permohonan Tambahan Daya Pemprosesan Bagi Pemegang Lesen Di Bawah PPLMSM(P) 2005
Permohonan tambahan daya pemprosesan bagi pemegang lesen kategori kilang buah kelapa sawit (MF) di bawah PPLMSM(P)2005 dikenakan fi lima puluh ringgit.


atas

16  Pindaan pada lesen atas permintaan

Pemegang lesen boleh memohon secara bertulis untuk meminda butir-butir pada lesen atau syarat-syarat yang dikenakan pada lesen. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan fi lima puluh ringgit setiap pindaan.


atas

17  Permohonan Rayuan

Seseorang boleh mengemukakan rayuan terhadap penolakan permohonan lesen, permohonan pembaharuan atau permohonan pindaan dalam lesennya dalam masa 30 hari dari tarikh surat notis penolakan.

Permohonan rayuan hendaklah dikemukakan kepada Menteri Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi, Malaysia (MPIC) secara bertulis melalui Lembaga dengan menyertakan fi rayuan atas nama Ketua Pengarah MPOB. Bayaran fi sebanyak RM1000 bagi kategori MF dan PM manakala bagi lain-lain kategori dikenakan fi sebanyak RM500 dan bayaran fi tidak dikembalikan. Perlu diambil perhatian permohonan rayuan bukan suatu jaminan untuk suatu permohonan yang dikemukakan boleh diluluskan. Adalah dimaklumkan juga bahawa permohonan baru di premis yang sama tidak boleh dibuat dalam tempoh rayuan diproses dan keputusan rayuan adalah muktamad.


atas

18  Maklumat pelesenan di www.mpob.gov.my

Selain paparan pada laman sesawang, maklumat berkaitan permohonan lesen boleh diperolehi dengan menghubungi Unit Pelesenan di talian seperti berikut : 03-78022958 /2983 /2981 /2982 /2975/2973/2967/2987 atau Ketua Unit Pelesenan 03-78022971 (mazlan@mpob.gov.my)atas

19  ALAMAT PEJABAT-PEJABAT MPOB -Bahagian Pelesenan & Penguatkuasaan

Jabatan Pelesenan & Pendaftaran   Pejabat Pelabuhan Klang   Pejabat Pelabuhan Kuantan
Wisma Sawit No. 7/7A, Jalan Melaka Lot PT 76920 Bangunan MPOB
Lot 6, SS6, Jalan Perbandaran Off Persiaran Raja Muda Musa Bandar Indera Mahkota
47301 Kelana Jaya 42000 Pelabuhan Klang 25200 Kuantan
Selangor Selangor Pahang
Tel : 03-78035544 Tel : 03-31674923 Tel : 09-5729696
Faks : 03-78034014 / 78061485 Faks : 03-31678073 Faks : 09-5729886
  E-mel : pkelang@mpob.gov.my E-mel : pkuantan@mpob.gov.my
     
Wilayah Selatan Wilayah Utara Wilayah Sabah
Tingkat 3, Bangunan Timjaya, Tingkat 11, Bangunan Wisma Pantai Pusat Maklumat dan Taman Sawit (OPPIC)
No 127, Batu 4 1/2. Jalan Kg. Gajah Lot 1, Jalan 1A, KKIP Timur, Off Jalan Norowot
Jalan Skudai, 12200 Butterworth 88460 Kota Kinabalu Industrial Park
81200 Johor Bahru Pulau Pinang Kota Kinabalu Sabah
Johor Tel : 04-3230490 Beg Berkunci No. 158
Tel : 07-2327551 /552 /553 / 558 Faks : 04-3230527 Tel : 088-493700/493702 / 493703/493705
Faks : 07-2327554 E-mel : utara@mpob.gov.my Faks : 088-493706/493709
E-mel : selatan@mpob.gov.my   E-mel : sabah@mpob.gov.my
     
Pejabat Cawangan Kluang Pejabat Cawangan Teluk Intan Pejabat Cawangan Lahad Datu
KM 11, Jalan Johor Tenggara Stesyen Penyelidikan MPOB Teluk Intan, Lot 5267, KM 10, Jalan Tengah Nipah
Peti Surat 67 Simpang Tiga Kg Kota Beg Berkunci No. 4
86009 Kluang 36400 Hutan Melintang 91109 Lahad Datu
Johor Perak Sabah
Tel : 07-7891133 Tel : 05-6411359,6411855,6412135 Tel : 089-885196
Faks : 07-7891030 Faks : 05-6412137 Faks : 089-886360
E-mel : kluang@mpob.gov.my E-mel : tintan@mpob.gov.my E-mel : mpobld@mpob.gov.my
     
Pejabat Cawangan Tangkak Pejabat Pelabuhan Butterworth Pejabat Pelabuhan Sandakan
Tingkat 1, Lot 1331Jalan Paya Mas Tingkat 11, Bangunan Wisma Pantai Blok C4, Tingkat 1, Lot 1,2&3 Bandar Labuk Jaya
84000 Tangkak, Johor Jalan Kg. Gajah Jalan Labuk, W.D.T 44, Wisma Persekutuan
Tel : 06-9788337 12200 Butterworth 90500 Sandakan Sabah
Fax : 06 9788227 Pulau Pinang Tel : 089-224248, 220843
  Tel : 04-3230526 Faks : 089-224245
    E-mel : sandakan@mpob.gov.my
     
Pejabat Pelabuhan Pasir Gudang Wilayah Timur Wilayah Sarawak
No. 22-A1, PTD 112731 Lot PT 76920, Bangunan MPOB, Tingkat 4, Crown Towers
Jalan Bandar Bandar Indera Mahkota 88, Jalan Pending
81700 Pasir Gudang Johor   93450 Kuching Sarawak
Tel : 07-2516017 / 2516018 25000 Kuantan Pahang Tel : 082-342871
Faks : 07-2510588 Tel : 09-5729696 Faks : 082-342876
E-mel : pgudang@mpob.gov.my Faks : 09-5729876 E-mel : sarawak@mpob.gov.my
  E-mel : timur@mpob.gov.my  
     
Wilayah Tengah Pejabat Cawangan Kuala Terengganu Pejabat Cawangan Bintulu
Wisma Sawit Tingkat 4, Lot 3 & 4 Tingkat 1, Wisma Kontena
Lot 6, S6, Jalan Perbandaran Bangunan Tabung Haji / Bank Pertanian Batu 12, Jalan Tg. Kidurong
Tingkat Bawah Jalan Sultan Ismail 97000 Bintulu Sarawak
47301 Kelana Jaya Selangor 20200 Kuala Terengganu Terengganu Tel : 086-253072 / 252930
Tel : 03-78035544 Tel : 09-6231077 Faks : 086-255840
Faks : 03-78033533 / 78032323 Faks : 09-6234479 E-mel : bintulu@mpob.gov.my
E-mel : tengah@mpob.gov.my E-mel : ktrgnu@mpob.gov.my  
     
Pejabat Cawangan Seremban Pejabat Cawangan Temerloh Pejabat Cawangan Miri
No. 7, Jalan S2 B1, Lake View Square Tingkat 2, Bangunan Tabung haji Lot 1262, Tingkat 1
70300 Seremban 2 Negeri Sembilan 28000 Temerloh, Pahang Miri Centre Point, Jalan Melayu
Tel : 06-6011605 / 6011534 Tel : 09-2960580 /82 /84 98000 Miri, Sarawak
Faks : 06-6011307 Fax : 09-2969470 Tel : 085-427166
E-mel : seremban@mpob.gov.my   Fax : 085-437166
     
Pejabat Cawangan Tawau    
Lot 3476 dan 3477
   
Tingkat 1, Wisma Sin Kui    
Lorang Abaca, Jalan Masjid    
Beg Berkunci, No.5    
91000 Tawau, Sabah    
Tel: 089-777611 / 089-755811    
Faks: 089-755622    
     
     
atas