Untuk keterangan lanjut tentang e-Pelesenan MPOB, sila hubungi 03-7802 2849/2982/2958 atau hantar e-mel ke: elesen@mpob.gov.my

Berkuatkuasa pada 1 Jun 2016, kriteria permohonan lesen bagi semua Kategori telah dipinda. Rujuk pautan "Panduan dan kriteria lesen".