Untuk keterangan lanjut tentang e-Pelesenan MPOB, sila hubungi 03-7802 2849/2982/2958 atau hantar e-mel ke: elesen@mpob.gov.my

Berkuatkuasa pada 1 Januari 2015, kriteria permohonan lesen bagi kategori Peniaga Buah Kelapa Sawit (DF) telah dipinda. Sila rujuk Menu Panduan dan Kriteria Lesen | Bayaran fi lesen hanya akan kenakan untuk pengeluaran lesen selepas permohonan diluluskan